18.10.2018

AS Tartu Terminal on peresõbralik tööandja

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis 17. oktoobril toimunud tunnustusüritusel AS Tartu Terminal'ile üle peresõbraliku tööandja lõppmärgise. Lõppmärgise saamiseks tuli läbida poolteist aastat kestnud konsulteerimis- ja hindamisprotsess, mille jooksul viidi ettevõttes ellu muudatusi seoses töökeskkonna ning suhtluskultuuriga. Lõppmärgis anti üle 13 ettevõttele üle Eesti.
 
Programmis osalemine tähendab ettevõttele tegevuskava loomist ning seejärel vastavalt tegevuskavale ning seatud eesmärkidele erinevate meetmete rakendamist töötajate heaolu tõstmiseks ning nende huvide ja vajadustega arvestamiseks alates värbamisprotsessist. Tegevuskava kategooriad, milles parendustegevusi ellu viidi on näiteks tööaeg, info liikumine, tunnustamine ja motiveerimine, terviseedendus jpt.
 
 
Peresõbraliku tööandja programmis osalemisega on meie eesmärk anda edasi oma väärtusi ning olla oma töötajatele kaasaegne ning paindlik tööandja, rakendades pere- ja tööelu paremaks ühildamiseks peresõbralikku organisatsioonikutuuri.

Hinnad teenindusjaamades
 • 95
  1.349
 • 98
  1.399
 • D
  1.199
 • Deri
  0.999
 • LPG
  0.599