Raske kütteõli

Raske kütteõli (ahjuküte, koduküte) on vedelkütusega töötavates kateldes kasutatav naftasaadus, mis oma omadustelt sarnaneb diislikütusega (kollakas värvus ning naftasaadustele omase lõhnaga). Tegemist on kõrge kütteväärtusega vedela põlevainega, mis sobib kasutamiseks enamuses kodu- ja tööstuslikes vedelkütuse kateldes ning soojuspuhurites.
 
SGS Eesti AS analüüsi raport:  TA18-01120.001


 
AS Tartu Terminali poolt müüdav ja tarnitav raske kütteõli vastab keskkonnaministri 20.12.2016. a määruse nr 73
„Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ nõuetele.

Raske kütteõli on tollijärelvalve all olev kaup ning selle tarnimine ning omandiõiguse üleminek toimub läbi JVIS järelevalve süsteemi. Ostmiseks on vaja aktsepteerida www.emta.ee e-tolliteenuste JVIS rakenduses AS Tartu Terminal poolt ettevalmistatud taotlus.

Taotluse kinnitamise juhend
 
Kasutusõigustega isik siseneb Maksu-ja Tolliameti kodulehele www.emta.ee, valida ülevalt paremalt e-maksuamet/e-toll. Sisene ID kaardiga või mõnel muul viisil (nt.internetipanga vahendusel). Vali, kuidas soovid jätkata: e-maksuametisse/tolli. Vali, kellena soovite siseneda: Eraisik/ettevõte. Vajuta nuppu: sisene. Vali vasakult e-tolliteenused.

1. Valida töölaual rakendus “JVIS”.
2. Valida menüüst „Esitatud taotlused“ -> „Aktiivsed taotlused“.
3. Leida üles müüja poolt esitatud taotlus(ed). Avada taotluse eluloo
leht (liigutada ekraani paremale poole ja vajutada luubi taolisele nupule ).
4. Taotluse kinnitamiseks klikkida nuppu „Kinnita taotlus“.
5. Kliki “OK”.
6. Süsteem kinnitab taotluse. Taotluse olek „Kinnitus edastatud“.