Balloonigaas

Kõikides meie teeindusjaamades on võimalik osta ja vahetada gaasiballoone.

BALLOONIGAASI HINNAKIRI
 
GRILLGAAS 5 KG 13.50 €
GRILLGAAS 11 KG 25.00 €
GRILLGAAS 5 KG (PLAST) 13.50 €
GRILLGAAS 10 KG (PLAST) 23.00 €
MAJAPIDAMISGAAS 5 KG 13.50 €
MAJAPIDAMISGAAS 11 KG 25.00 €
MAJAPIDAMISGAAS 17 KG 32.00 €


BALLOONIDE TÄITMINE AUTOGAASI TANKURIST KEELATUD.
KEELU RIKKUMISEL TRAHV KUNI 300 TRAHVIÜHIKUT.
(Alus: majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87  § 60 lg 1, seadme ohutuse seadus § 16 lg 1)