Vastutus

Keskkond
 
AS Tartu Terminal kuulub A kategooria riskigrupiga ettevõtete hulka ja kannab oma tegevuses olulist keskkonnavastutust. Meie keskkonnapoliitika eesmärgiks on tagada ettevõtte stabiilne ja säästev areng. Keskkonnakaitse on integreeritud meie majandustegevusse ning kuulub võrdväärse ning lahutamatu osana ettevõtte juhtimissüsteemi.